ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700239
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010232
รหัส Obec 6 หลัก :
  700239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยขาแข้งวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaikhakhangwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านกิโลเมตร 53
ตำบล :
  ระบำ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  515455/515474
โทรสาร :
  056515455
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2534
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระบำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 10:20:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม


นางสาวมยุรี นารั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน