ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700241
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010234
รหัส Obec 6 หลัก :
  700241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งสามสิบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphongsamsib
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโป่งสามสิบ
ตำบล :
  ระบำ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056580030
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระบำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ


นายประสาร มูลเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน