ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700242
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010235
รหัส Obec 6 หลัก :
  700242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเปล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺBANHUAYPLAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยเปล้า
ตำบล :
  ระบำ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056513525
โทรสาร :
  056513525
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พ.ค. 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระบำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:36:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน