ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700243
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010236
รหัส Obec 6 หลัก :
  700243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางไม้ไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangmaipai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปางไม้ไผ่
ตำบล :
  ระบำ
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  pangmaipai_99@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระบำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่


นายสุนทร บุญเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน