ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลานสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700244
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010241
รหัส Obec 6 หลัก :
  700244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลลานสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanlansak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเก่า
ตำบล :
  ลานสัก
อำเภอ :
  ลานสัก
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61160
โทรศัพท์ :
  056-537123
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2519
อีเมล์ :
  anlschool.55@gmil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลานสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:30:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลลานสัก


นายอำนาท เหลือน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน