ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700245
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010249
รหัส Obec 6 หลัก :
  700245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatsuwanbunpon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกกงิ้ว
ตำบล :
  สุขฤทัย
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  518149
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุขฤทัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:49:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต


นายสำเริง เถื่อนใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน