ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700246
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010252
รหัส Obec 6 หลัก :
  700246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanhuaikhot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชุมทหาร
ตำบล :
  ห้วยคต
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  0862139324
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/12/2526
อีเมล์ :
  anubanhuaikhot@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยคต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:39:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)


นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน