ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700251
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010248
รหัส Obec 6 หลัก :
  700251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonglanladbumlung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองลัน
ตำบล :
  สุขฤทัย
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  0862128855
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิ.ย. 2519
อีเมล์ :
  nhonglan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุขฤทัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:07:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง


นางเรณู คุ้มแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน