ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700253
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010255
รหัส Obec 6 หลัก :
  700253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairath Witthaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านป่าผาก
ตำบล :
  ห้วยคต
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  518085
โทรสาร :
  056518085
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2511
อีเมล์ :
  thaiwittaya58@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยคต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)


นายขวัญชัย บารมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน