ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700254
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010256
รหัส Obec 6 หลัก :
  700254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  ห้วยคต
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2515
อีเมล์ :
  banklang2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขยายโอาส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยคต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10:40:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลาง


นายประพันธ์ ฉ่ำแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน