ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งข่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700255
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010242
รหัส Obec 6 หลัก :
  700255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งข่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphongkoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโป่งข่อย
ตำบล :
  ทองหลาง
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  056518249
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งข่อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งข่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน