ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมอทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700256
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010243
รหัส Obec 6 หลัก :
  700256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมอทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamorthong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสมอทอง
ตำบล :
  ทองหลาง
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  bansamorthong_school.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมอทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมอทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน