ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700257
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010244
รหัส Obec 6 หลัก :
  700257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองแห้งวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankklonghangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองแห้ง
ตำบล :
  ทองหลาง
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  0821672155
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2528
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:53:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา


นายจักรกฤษ แกมเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน