ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700258
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010245
รหัส Obec 6 หลัก :
  700258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลิ่งสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBantalingsong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตลิ่งสูง
ตำบล :
  ทองหลาง
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  580044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง


นายรุ่ง สุริยกานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน