ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700259
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010246
รหัส Obec 6 หลัก :
  700259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผักแพว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongphakpaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองผักแพว
ตำบล :
  ทองหลาง
อำเภอ :
  ห้วยคต
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  095-624-4970
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนห้วยคต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทองหลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:00:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผักแพว


นายพิพัฒน์ แสงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแพว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน