ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกรด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040011
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  040011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกรด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkrod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองกรด
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/8/2504
อีเมล์ :
  ฺBannongkrot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนชากังราว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 12:50:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกรด


นายอดิศักดิ์ สถิตอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน