ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040014
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  040014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสมอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsamor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านมะกอกหวาน
ตำบล :
  เทพนคร
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055708043
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเทพนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเทพนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 18:57:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมอ


นางเกศรา กมลเวชช์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน