ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040018
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  040018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubranmueangkamphaengphet(Bannakhonchum)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนครชุม
ตำบล :
  นครชุม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055799250
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถนายน 2465
อีเมล์ :
  wuttichai.nakhon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนครชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:31:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)


นายวุฒิชัย ธรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน