ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040019
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  040019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Satitwatpraborommathat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปากคลองใต้
ตำบล :
  นครชุม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055799251
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  praborommatat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนครชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ


นางณัฐกรณ์ สารปรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน