ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040020
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  040020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเศรษฐี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungsetthi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านทุ่งเศรษฐี
ตำบล :
  นครชุม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  0918436996
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  Thungsettischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:06:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี


นายสมหวัง ทาแกง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน