ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040021
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  040021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สาธิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดวังยาง
ตำบล :
  นครชุม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055840682
โทรสาร :
  055840682
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2542
อีเมล์ :
  satitkp@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 00:05:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสาธิต


นายสุภาพ แจ่มหม้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน