ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040024
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  040024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำโท้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamthong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านน้ำโท้ง
ตำบล :
  ท่าขุนราม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055746666
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม พ.ศ.2522
อีเมล์ :
  bannamtong@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขุนราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำโท้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโท้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน