ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040026
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  040026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลกำแพงเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban kamphaengphet.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านลำมะโกรก
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055774143
โทรสาร :
  055714141
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มกราคม พ.ศ. 2499
อีเมล์ :
  anuban_kpp4@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนชากังราว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:25:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร


นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน