ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040044
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  040044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HnongYa Mung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองหญ้ามุ้ง
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055760097
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวังทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 19:30:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง


นายไพรัชชาระวีร์ ศรีวรนันทกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน