ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสีนวล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040052
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  040052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสีนวล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONSEEGNUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคลองสีนวล
ตำบล :
  ธำมรงค์
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2498
อีเมล์ :
  klongsee555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ธำมรงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11:02:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสีนวล


ดร.ยงค์ เภาโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสีนวล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน