ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040053
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  040053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthammarong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านธำมรงค์
ตำบล :
  ธำมรงค์
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62160
โทรศัพท์ :
  055867082
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  Tmr_0039@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)


นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน