ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040056
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  040056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงตาจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongtajan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านดงตาจันทร์
ตำบล :
  ไตรตรึงษ์
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62160
โทรศัพท์ :
  055029556
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 เม.ย. 2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไตรตรึงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:58:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์


นายชูศิลป์ แย้มโกเมน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน