ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040062
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  040062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอรัญญิกาวาสน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watarranyikawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าไม้แดง
ตำบล :
  ลานดอกไม้
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:06:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์


นายปรัชญา ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน