ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040064
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  040064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlanhin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านลานหิน
ตำบล :
  ลานดอกไม้
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  0832178391
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  banlanhin_ac@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานดอกไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 13:45:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานหิน


นายบุญเชิด มณีเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน