ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040070
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  040070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนโก
ตำบล :
  ไตรตรึงษ์
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/06/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไตรตรึงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:30:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนโก


นางสำเนา คำฝอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน