ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040072
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  040072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sahawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสหกรณ์
ตำบล :
  ทรงธรรม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055851065
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2496
อีเมล์ :
  sahawittayakom_999@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรงธรรม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:37:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหวิทยาคม


นายสนิท ประหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน