ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรย้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040075
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  040075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทรย้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaiyoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไทรย้อย
ตำบล :
  ทรงธรรม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  0802642597
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2515
อีเมล์ :
  saiyoiskpp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ.บ.ต.ทรงธรรม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 18:22:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทรย้อย


นายธนกฤต ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน