ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040078
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  040078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthatakhor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าตะคร้อ
ตำบล :
  เทพนคร
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055729197
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  thatakhor@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเทพนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ


นายวิโรจน์ พลขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน