ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพนคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040079
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  040079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเทพนคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTEPNAKORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านศรีนคร
ตำบล :
  เทพนคร
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055729215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเทพนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเทพนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:28:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเทพนคร


นางจินตนา เลิศมธุรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน