ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040083
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  040083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphopattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านปล้องทองพัฒนา
ตำบล :
  คณฑี
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  081-8867106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2510
อีเมล์ :
  nuinui2521@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนคณฑี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คณฑี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:36:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา


นางสาวพัชนีพร อินทรสูต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน