ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040088
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  040088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองใหญ่
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055760085
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  hls074@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:20:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


นางสาวสไบทิพย์ พะยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน