ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040091
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  040091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังน้ำขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanwangnumkao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านวังน้ำขาว
ตำบล :
  ไตรตรึงษ์
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62160
โทรศัพท์ :
  055760129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  thonglaw2009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:17:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว


นางยุพา กลิ่นชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน