ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040227
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  040227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthamai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าไม้
ตำบล :
  ท่าไม้
อำเภอ :
  พรานกระต่าย
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62110
โทรศัพท์ :
  055852603
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2459
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขยายโอกาสทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 06:32:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไม้


นายราม คะระออม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน