ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040259
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  040259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแคทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaethong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแคทอง
ตำบล :
  ห้วยยั้ง
อำเภอ :
  พรานกระต่าย
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  bankaethong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยยั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:27:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแคทอง


นายฉลอง เฉยบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน