ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040297
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  040297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banborkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านแก้วสระ
ตำบล :
  พานทอง
อำเภอ :
  ไทรงาม
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62150
โทรศัพท์ :
  055860132
โทรสาร :
  055860132
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กุมภาพันธ์ 2516
อีเมล์ :
  banborkaew@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พานทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 16:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว


นายเดลินิวส์ แดงพัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน