ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040387
รหัส Smis 8 หลัก :
  62020186
รหัส Obec 6 หลัก :
  040387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMOECHARERN SAKHABANMAICHIENGRAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใหม่เชียงราย
ตำบล :
  หินดาต
อำเภอ :
  ปางศิลาทอง
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62120
โทรศัพท์ :
  055-760009
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เมษายน 2510
อีเมล์ :
  banmaichiangrai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินดาต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 19:35:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน