ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040431
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  040431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วชิรปราการวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wachiraprakarnwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนครชุม
ตำบล :
  นครชุม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055799035
โทรสาร :
  055799304
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/04/2499
อีเมล์ :
  school@wachira.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชากังราว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนครชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:12:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม


นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน