ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040432
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  040432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungphotalea Pittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแปดอ้อม เลขที่ 289
ตำบล :
  นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055736235
โทรสาร :
  055736236
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 21:24:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา


นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน