ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัชรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040433
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  040433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัชรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watcharawittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055711901
โทรสาร :
  055-71681
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  sp.surasak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพงเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11:39:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัชรวิทยา


นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน