ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040435
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  040435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาบ่อคำวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nabokhamwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาบ่อคำ
ตำบล :
  นาบ่อคำ
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055763308
โทรสาร :
  055763308
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2527
อีเมล์ :
  nabokham040@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชากังราว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17:47:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม


นายบุญเลิศ คำกล่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน