ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040436
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  040436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นครไตรตรึงษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAKORNTRITRUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านมอพระธาตุ
ตำบล :
  ไตรตรึงษ์
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62160
โทรศัพท์ :
  055796114
โทรสาร :
  055796114
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 สิงหาคม 2533
อีเมล์ :
  nakorntritrung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสองคลอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไตรตรึงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13:58:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์


นายภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน