ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040437
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  040437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังตะเคียนประชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangtakianprachanusorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านวังตะเคียนเหนือ
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055869045
โทรสาร :
  055869045 ต่อ 18
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2538
อีเมล์ :
  wkpsschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 21:16:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์


นายมิตรชัย สมสำราญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน