ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040438
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  040438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkongpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านหนองกอง
ตำบล :
  นาบ่อคำ
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055741714
โทรสาร :
  055741714
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  nongkongpittayakom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาบ่อคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:31:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม


นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน