ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040439
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  040439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaengphet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านนครอินทร์
ตำบล :
  เทพนคร
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055773504
โทรสาร :
  055773503
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/10/2539
อีเมล์ :
  office@swkp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร


นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน