ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040440
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  040440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทรงามพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saingampittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนา
ตำบล :
  ไทรงาม
อำเภอ :
  ไทรงาม
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62150
โทรศัพท์ :
  055791165
โทรสาร :
  055791165
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2519
อีเมล์ :
  saingampittayakom2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม


นายบรรจบ ภูโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน